O nas

Ridango jest estońską firmą o międzynarodowym zasięgu, oferująca wiodące na rynku rozwiązania, usługi i technologie. Ridango realizuje projekty pod klucz, a także osobne rozwiązania dla systemów biletowych lub Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym, w zależności od potrzeb operatorów i agencji transportowych. 


Historia:
Ridango (wcześniej znane jako United Tickets) powstało w 2009 roku, dzięki pomocy prywatnych inwestorów w Tallinie (Estonia). Ridango, to wyodrębniona cześć Estońskiego Centrum Certyfikacji, które jest jedyną instytucją posiadającą uprawnienia do wydawania dokumentów państwowych oraz podpisów elektronicznych. Estońskie Centrum Certyfikacji jest własnością dużych skandynawskich  banków (SEB Bank i Swedbank) oraz największych firm telekomunikacyjnych (Telia Sonera Group). Dlatego też, historia Ridango sięga 2004 roku, gdy Estońskie Centrum Certyfikacji rozpoczęło swoje prace nad elektronicznym dowodem osobistym, połączonym z systemem biletowym w Tallinie i Tartu (Estonia).Ważne wydarzenia w historii Ridango:
2009 
Wyodrębnienie spółki z Estońskeigo Centrum Certyfikacji, powstanie Ridango
2010 Ridango wygrało przetarg na system biletowy online w Tallinie (Estonia)
2010 Opracowanie własnych kasowników elektronicznych
2011 Naszym partnerem zostaje TriNorth Holding AB ze Szwecji
2012 Wejście na szwedzki rynek, rozwiązanie biletowe dla regionu Gotlandia w Szwecji
2012 Unikalne rozwiązanie systemu wspomagania sprzedaży u kierowcy z tabletem
2012 Ridango zostało wpisane na oficjalną listę MasterCard Vendor
2013 Wdrożenie systemu e-portmonetki, działające dla wielu operatorów jednocześnie
2014 Uruchomienie sprzedaży biletów w systemie kodów QR
2014 Stworzenie aplikacji mobilnej, obsługującej rozkłady jazdy, bilety mobilne i Informację Pasażerską w czasie rzeczywistym
2014 Uruchomienie systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym
2014 Ridango uczestniczy w programie MasterCard StartPath Accelerator 
2015 Ridango wdrożyło wiele nowych systemów w Szwecji i Estonii
2016 Przedłużenie kontraktu na system biletowy w Tallinie na kolejne 7 lat
2016 Wdrażanie systemu biletowego w Nuuk, Grenlandia


Zarząd


Zarząd firmy Ridango składa się z doświadczonego zespołu specjalistów i przedsiębiorców z udokumentowanym doświadczeniem w branży usług i operacji w transporcie. Jego wiedza oraz doświadczenie sprawiło, że Ridango jest bardzo cenione za jakość proponowanych przez siebie rozwiązań dla transportu.

Erki Lipre - Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu
erki@ridango.com
Erki jest odpowiedzialny generalny rozwój i działalność firmy Ridango. 


Wcześniej Erki pracował dla bałtyckiej  Grupy ABB jako Dyrektor Działu Informatyki oraz Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w Estonii. Pracował również jako konsultant w Ernst & Young w Estonii i Hiszpanii.
Erki jest absolwentem zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Anglia Ruskin University, Cambridge Campus.

Argo Verk - Dyrektor ds. Sprzedaży i Członek Zarządu
argo@ridango.com
Argo nadzoruje dział sprzedaży systemów biletowych i Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym w Ridango.


Argo wcześniej był założycielem firmy, która koncentrowała się na sprzedaży biletów promowych dla firm transportowych w Estonii.

Kristjan Niinemaa - Dyrektor ds. Finansów

kristjan@ridango.com
Kristjan dołaczył do Ridango jesienią 2015 i nadzoruje dział finansów naszej firmy.

Poprzednio, Kristjan był CFO w N-Terminal Grupp (logistics and trading company), Prezesem oraz członkiem zarządu we wspólnym biurze Estońskiego StowarzyszeniaUbezpieczycieli (Estonian Insurers' Association) i Motor Insurance Bureau/Guarantee Fund.


INNE KLUCZOWE KONTAKTY:


René Bernard - Wicedyrektor ds. Inzynierii 
rene@ridango.com

Rene dołączył do Ridango jesienią 2015. Nadzworuje dział Development w Ridango. Zanim René do nas dołączył, przez 13 lat pracował dla Grupy TeliaSonera, gdzie zajmował różne stanowiska.


Alan Rein - Wiceprezes ds Produktów
alan.rein@ridango.com

Alan dołączył do Ridango wiosną 2016. Alan uzyskał doświadczenie w zarządzaniu produktami w wiodących firmach technologicznych, a jednocześnie zajmował wcześniej szereg pozycji 
zarządczych w największych firmach estońskich. Alan odpowiedzialny jest za zespół kierowników produktu.


Margus Tammoja - Szef Wsparcia
margus.tammoja@ridango.com

Marqus prowadzi dział wsparcia, który obejmuje swoją działalnością wsparcie użytkowników końcowych i obsłuęe klienta, ale również administrację techniczną, instalację i utrzymanie naszych rozwiązań.


Jaanika Soever - Szef Działu Kluczowych Klientów i Projektów
jaanika.soever@ridango.com

Jaanika odpowiedzialna jest w Ridango za realizację projektów i zarządzaniem klientami. 
Jaanika jest certyfikowanym PM, w czasie swojej kariery zawodowej zajmowała stanowiska
Dyrektora ds Operacyjnych oraz w Biurach Zarządzania Projektami w szeregu międzynarowych
start-upach.


Eliise Ala - Kierownik Zasobów Ludzkich
eliise.ala@ridango.com

Eliise kieruja zasobami ludzkimi i procesami organizacyjnymi. Wspiera zarząd w procesie kadrowym i rozwijaniu metod kierowania. Eliise poprzednio pracowała jako manager zasobów ludzkich w Centrum Usług Wspólnych i Zaopatrzeniu Stora Enso.Zarządzanie jakością


Ridango posiada certyfikat ISO 9001:2015  i ISO 14001:2015 potwierdzony i wydany przez Bureau Veritas. Certyfikat ISO obejmuje "Programowanie, rozwój, sprzedaż, system biletowy, Informację Pasażerską w czasie rzeczywistym oraz rozwiązania płatnicze."


Ridango zapewnia wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie, integrację systemów i usług. Nasze produkty są konkurencyjne poprzez sumienne i oddanych regularnie zasad zarządzania, badań i procesu rozwoju i codziennych zintegrowanych procesów komunikacyjnych i poprawy z naszymi partnerami i dostawcami.

Nasza zasada jakości:
Zadaniem Ridango jest oferowanie wysokiej jakości produktów i usług, realizowanych na czas, które spełniają i wykraczają poza oczekiwania naszych klientów.