Zarządzanie ruchem i flotą transportową

Monitorowanie pojazdów (GPS, mapa)

Zarządzanie ruchem i flotą transportową

Śledzenie pojazdów umożliwia wyświetlanie pojazdów w czasie rzeczywistym. Interfejs WWW pozwala wyświetlić lokalizację/GPS wszystkich pojazdów w czasie rzeczywistym na mapie Google lub Open Street, które mogą być powiększane.


Możliwe jest filtrowanie pojazdów zgodnie ze swoimi preferencjami, a także wybrać konkretny pojazd z mapy i przeglądać aktualne informacje takie, jak np. nazwisko kierowcy, stan urządzenia, aktualna prędkość, stan drzwi otwarte/zamknięte itp.


System zarządzania urządzeniem i/lub pojazdem

Nasz system zarządzania  kontroluje wszystkie zainstalowane urządzenia. Istnieje możliwość skonfigurowania parametrów systemu i monitorowanie wszystkich zdarzeń zachodzących na pokładzie pojazdów poprzez interfejs WWW.

System zarządzania urządzeniami umożliwia:
 • konfigurację urządzeń
 • zdalne sterowanie
 • monitorowanie urządzenia
 • konfigurację wymiany danych


Konfiguracja urządzeń


Konfiguracja urządzenia umożliwia administrowanie i precyzyjną regulację:
 • ustawień autoryzacji serwera
 • ustawień wydajności serwera
 • wiadomości pomiędzy konsolą kierowcy, a urządzeniami pokładowymi
 • rejestracji lokalizacji urządzeń na pokładzie pojazdu (rodzaj transportu, lokalizacja, itd.)

Zdalne sterowanie urządzeniami


Zdalne sterowanie urządzeniami umożliwia pełną kontrolę urządzeń na pokładzie pojazdu za pomocą poleceń operacyjnych. Rozwiązanie to, jest wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania, zmiany konfiguracji oraz wymiany danych pomiędzy serwerem centralnym a urządzeniami.


 • istnieje możliwość wysyłania danych do jednego urządzenia, poszczególnych grup lub wszystkich urządzeń
 • istnieje możliwość wysyłania danych w określonym wcześniej czasie, w pewnych odstępach czasu lub od razu
 • istnieje możliwość  monitorowania każdego urządzenia i/lub pojazdu pomimo, że została wysłana ostatnia aktualizacja i pojawiły się nieudane próby wymiany danych


Monitorowanie urządzeńLokalizacja urządzenia i monitorowanie jego wydajności jest możliwe dzięki stałemu rejestrowaniu wszystkich zdarzeń na pokładzie pojazdów oraz transferze danych z serwerem centralnym w określonych odstępach czasowych.


Wyróżnia się następujące zdarzenia:
 • zdarzenia związane z wydajnością urządzeń (pojemność, błędy)
 • zdarzenia biznesowe (walidacja biletów, sprzedaż)
 • zarządzanie podziałowe (wydajność urządzenia w połączeniu z zapisem zakłóceń w sklepie)

Parametry wymiany danychWymiana danych pomiędzy serwerem centralnym a  urządzeniami pokładowymi i/lub pojazdem  jest następująca:
 • regularna wymiana danych pomiędzy urządzeniami
 • wszystkie dane potrzebne do wykonania operacji dotyczących zdarzeń na pokładzie pojazdu, jak i w back-office, są aktualizowane zazwyczaj co 5 minut
 • wymiana danych o zmianie pozycji pojazdu
 • urządzenie GPS wysyła informacje do serwera centralnego o położeniu pojazdu, a dane o jego pozycji są przekładane na skórkę mapy Google lub OpenStreet, informacje są aktualizowane zwykle co 2 minuty
 • w przypadku specjalnych zdarzeń aktualizacja następuje natychmiastowo


Rejestracja i lokalizacja urządzenia na pokładzie urządzenia
Funkcja ta pozwala określić, które urządzenie jest umieszczone na pokładzie konkretnego pojazdu. Jest to konieczne do monitorowania i śledzenia zarówno pojazdu, jak i urządzeń. Za każdym razem, kiedy instalowane jest nowe urządzenie na pokładzie pojazdu lub urządzenie nie działa, wszystko jest rejestrowane w systemie.


Transmisja danych, monitorowanie statusuDane przesyłane są pomiędzy serwerem centralnym, a urządzeniem zapakowane w optymalnej formie oraz są szyfrowane. Przed transmisją danych jest wymagana autoryzacja urządzenia.


Dane przesyłane są za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej (3G / 4G). W niektórych przypadkach stosuje się protokół USSD. Aby zapewnić jak najszybszy przesył danych, wysyłane są tylko najbardziej niezbędne dane pomiędzy różnymi częściami systemu rozproszonego.


Protokół USSD USSD (z ang. Unstructured Supplementary Service Data) to protokół komunikacyjny, który działa w całej sieci GSM. USSD to opcja podobna do wiadomości SMS, która odbywa się w czasie rzeczywistym. Jeśli nie ma połączenia 2G, można wysyłać i odbierać żądania USSD.


W przeciwieństwie do GPRS, USSD ma pierwszeństwo, gdy obciążenie sieci jest wysokie.


USSD jest stosowany w sytuacjach, kiedy zaistnieje potrzeba szybkiej i obowiązkowej walidacji lub kontroli biletów. Operacja jest z serwera centralnego.


Dostępność usługi (czas pracy/ czas przestoju)


Usługi w czasie rzeczywistym są przeznaczone do eksploatacji 365/7/24. Serwery hostingowe są zabezpieczone z duplikowanymi urządzeniami UPS, które posiadają swoje autonomiczne zasilanie.


Ochrona danychOchrona danych odbywa się zgodnie z planami tworzenia kopii zapasowych danych,  raz dziennie lub częściej, przed główną aktualizacją oprogramowania. Sieć przechowywania danych można łatwo rozszerzyć bez przerywania działania usług. Środowisko hostingowe umożliwia klonowanie komponentów usług i danych. Pozwala też na szybkie migawki komponentów usługi.Usługi monitoringuŚrodowisko hostingowe jest monitorowane 365/7/24. Następujące aspekty są monitorowane:
- czas pracy i wydajność np. wydajność procesora, ilość biletów w bazie danych itp., 
- Rzeczywista wydajność usług w czasie rzeczywistym. W określonych odstępach czasu prowadzone są badania usług, a wyniki są przesyłane do administratorów systemu za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS. Powiadomienia pozwalają szybko reagować na sytuację i zmniejszyć potencjalne przestoje w działaniu.


Status pojazdówMożliwe jest filtrowanie pojazdów zgodnie z ich stanem, a także wybrać pojazd z mapy i przeglądać aktualne informacje, np. nazwisko kierowcy, stan urządzenia, aktualna prędkość, drzwi otwarte/zamknięte.Kontrola dyspozytorska, wiadomości do kierowcy
Celem dyspozytorów jest monitorowanie i zarządzania sytuacją na drodze. Dlatego aplikacja dla dyspozytora jest skuteczna i zapewnia prosty sposób do uzyskania wyczerpujących informacji o sytuacji na drodze i umożliwia komunikację z kierowcami.Wiadomości dla kierowcyJedną z funkcjonalności urządzenia kierowcy jest możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. Wiadomości wyświetlają się na ekranie urządzenia.Kierowca potwierdza przeczytanie wiadomości dotknięciem, wiadomości wyświetlają się aż do momentu potwierdzenia. 
One of the functionalities of a driver device is a possibility to send and receive text messa


Kierowca może wysyłać wiadomości do dyspozytora z konsoli kierowcy. Dyspozytor również potwierdza odczytanie wiadomości. 


Dyspozytor może wysyłać wiadomości do wszystkich pojazdów, grup pojazdów lub konkretnego kierowcy. Przycisk bezpieczeństwa


Przycisk bezpieczeństwa służy kierowcy, by w razie potrzeby zainicjować sygnał SOS do dyspozytora.


Komunikat alarmowy może być uruchamiany z konsoli kierowców (możliwy oddzielny zewnętrzny przycisk alarmowy ).Kierowca otrzymuje potwierdzenie, gdy wiadomość została uznana przez dyspozytora.


Możliwe jest wysłanie wiadomości do trzecich stron (policja, pogotowie) Wiadomości zawiera numer pojazdu, rodzaj i jego położenie. Asystent kierowcy (mapa nawigacyjna, odchylenia od harmonogramu)


Aktualny rozkład jazdy jest obserwowany w oparciu o dane nt. przebiegu trasy / informacji o podróży. Kierowca jest informowany o czasie podróży (zainstalowany opcjonalnie alarm dźwiękowy), a także o odchyleniach. 

Podczas jazdy, położenie pojazdu jest pokazane na mapie razem z wybraną trasą.Priorytet na skrzyżowaniach / pierwszeństwo przejazduPriorytet na skrzyżowaniach(TSP) zapewnia pojazdom przejazdy zgodne z rozkładem jazdy, zapewniając im sygnał pierwszeństwa i zielone światło na skrzyżowaniach.