We wtorek uruchomiony został nowy system biletowy Ridango w
sieci mikrobusów w Kłajpedzie. Mikrobusy, wyposażone w system
najnowszej generacji, poruszają się na trasach Kłajpeda – Połąga
i Kłajpeda – Kretynga.

Do jesieni wszystkie mikrobusy zostaną wyposażone w nowe urządzenia.
Nowy system biletowy, oparty na koncie użytkownika, czyni pracę
kierowców mikrobusów łatwiejszą, a pasażerom daje większy komfort
w nabywaniu biletów.