UITP z zadowoleniem wita nowego, estońskiego członka Stowarzyszenia, co wzmacnia reprezentację Europy Środkowej i Wschodniej w międzynarodowej organizacji promującej i wspierającej transport publiczny zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz mobilność w ośrodkach miejskich.

Więcej informacji na blogu UITP:  http://www.ceec.uitp.org/estonian-its-provider-ridango-joins-uitp