UITP Awards przyznawane są co dwa lata ambitnym i innowacyjnym projektom zrównoważonej mobilności; projektom, które wspierają cel UITP zwiększenia dwukrotnie udziału transportu publicznego w globalnym podziale modalnym do roku 2025.

Nagrody UITP przyznawane w roku 2017 wskazują udane projekty, wdrożone w latach 2015 – 2017, które stawiają transport publiczny w centum miejskich i lokalnych systemów transportowych.

Międzynarodowe jury, złożone z branżowych ekspertów, wybrało 24 finalistów spośród ponad 230 propozycji, chcąc nagrodzić ambicję, innowacje, partnerstwo oraz możliwość przenoszenia doświadczeń do innych regionów. Ridango zostało nominowane w kategorii Małe Miasta i Obszary o Niskiej Gęstości Zaludnienia za wdrożenie systemu automatycznego poboru opłat w Nuuk na Grenlandii.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni 17 maja w czasie ceremonii zamknięcia Szczytu UITP.