Połączona sesja Komitetów Innowacji IT i Usług Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego odbywa się w Tallinnie w dniach 26-27 kwietnia. Ridango jest od trzech lat członkiem Komitetów Innowacji IT i Usług,
wspierając rozwój sektora transportu publicznego.

Dyskusja w trakcie spotkania obejmuje szereg takich tematów jak pojazdy autonomiczne, systemy biletowe i rozmaite dane. Uczestnicy spotkania przeważnie pochodzą z krajów unii Europejskiej, ale udział będą brać również goście z Rosji, Kanady i Brazylii.

UIPT (L’Union internationale des transports publics), Międzynarodowa Unia Transportu
Publicznego, jest czempionem zrównoważonego rozwoju miejskiej mobilności. Unia jest
jedyną międzynarodową organizacją, która zrzesza interesariuszy transportu publicznego
i różne środki transportu.

Ridango AS jest międzynarodową firmą technologiczną, która dostarcza, rozwija i jest
operatorem systemów biletowych i dynamicznej informacji pasażerskiej. Najbardziej
znane wdrożenie usług biletowych w Estonii to wdrożenia w Tallinnie, Tartu i Parnu;
jednakże Ridango dostarczyło podobne rozwiązanie do Szewcji, Grenlandii, Ukrainy,
Litwy i do innych krajów.