Ridango dołączyło do ITxPT jako Członek Stowarzyszony, aby wziąć udział w rozwoju
cyfrowych technologii w sektorze transportu publicznego. Więcej informacji dostępne
jest na stronie ITxPT stąd